Tietosuojaseloste

Mukwan ylläpitää jäsenrekisteriä, josta käy ilmi jokaisen jäsenen nimi, syntymäaika, posti- ja sähköpostiosoite sekä alaikäisten osalta huoltajan nimi ja yhteystiedot. Mukwan käyttää jäsenrekisteriä omaan tilastointiin ja viestintään.

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille. Jäsenrekisteriin on pääsy vain niillä Mukwanin toimihenkilöillä, jotka tehtävänsä puolesta tarvitsevat tietoja.

Jäsenten tiedot säilyvät rekisterissä niin kauan, kuin on toiminnan kannalta tarpeellista. Halutessaan Mukwanin jäsenillä on mahdollisuus saada nähdä omat tietonsa ottamalla yhteyttä toimintakoordinaattoriin: toimintakoordinaattori(at)mukwan.com.

comments powered by Disqus